Храм
Аполлона


Синдська
Гавань


Німфей

Феодосія

Фанагорія

Горгиппія

Діоскуріада

Пантікапей

Боспорска
держава
Назад


  Історія і монетна справа античних держав Північно-Східного
  Причорномор'я
Ru  En  Ua  
   
Боспорська держава
- найбільша грецька державна освіта на території Північного Причорномор'я. Вона розташовувалася по обох берегах Боспора Киммерійського (нині Керченської протоки) і займало обширну територію Східного Криму, Керченський і Таманський півострови з територією аж до передгір'їв Північного Кавказу.

В історії Боспорськоi держави виділяють шість періодів, пов'язаних з подіями політичного життя Боспора:

1. Утворення держави - VI ст. до н.е.- 480 р. до н.е.;
2. Правління Археанактідів - 480 р. до н.е - 438/437 р. до н.е;
3. Правління Спартокидів - 438/437 р. до н.е. - 109 р. до н.е.
4. Боспор під владою Мітрідата VI Євпатора і Рима - II ст. до - I ст. н.е.;
5. Боспор в перші віки нашої ери;
6. Розпад Боспорськоi держави - середина III в. - кінець IV ст. н.е.

Випуск монет на Боспорi починається в кінці VI ст. до н.е. в Пантікапеє. Це карбування можна вважати вельми ранньою для античного світу, оскільки перші випуски в самої Греції з'явилися тільки біля середини VI в. до н.э. Монету чеканять також міста Феодосія, Німфей, Синдська Гавань, Фанагорія, що ввійшли пізніше до складу Боспорськоi держави.

У кінці V ст. до н.е. припиняється автономне карбування монет боспорських міст і пантiкапейська монета домінує на боспорському ринку. З часу правління царя Левкона II (III ст. до н.е.) паралельно з міськими випусками Пантікапея починають чеканиться монети від імені боспорських царів. З I ст. н.е. міські випуски припиняються і на боспорському ринку стали обертатися виключно царські монети. Монети дають відомості про імена і титулатуру боспорських правителів, про послідовність їх правління. Зображення божеств на боспорських монетах дають уявлення про культи, що панували тут, а карбування портретів римських імператорів - про залежність Боспора від Римської імперії.


Монети Пантікапея.

Пантiкапей - столиця Боспорськоi держави, розташовувалася у колi сучасного міста Керч. Назва "Пантікапей" не грецька, вона розшифровується з іранського коріння як "рибний шлях".Заснований милетцями в VI ст. до н.е. швидко перетворився на велике місто і, об'єднавши інші міста на обох берегах Боспора Киммерійського, в першій половині V ст. до н.е. став столицею Боспорськоi держави, що утворилася. На рубежі II - I ст. до н.е. пережив бурхливі політичні події: повстання Савмака, взяття міста Діофантом, війни Мітрідата VI Евпатора. Був сильно зруйнований і відновлений в I ст. н.е. В кінці IV ст. н.е. Пантiкапей був зруйнований гунами. У подальшому на його місці існувало невелике містечко.

У другій половині VI ст. до н.е. Пантікапей став чеканити свою срібну монету, а з IV ст. до н.е. золоту і мідну.Міські випуски від імені пантикапейськоi общини продовжувалися до кінця I ст. до н.е. В I ст. н.е. тимчасово перейменовувався в Кесарію і чеканив монету під цим ім'ям. Карбування Боспора римського часу складалося вже в основному з царських монет і продовжувалося до середини IV ст. н.е.


Монети храму Аполлона.

Біля 480 р. до н.е., з початком правління династії Археанактидів, від міського пантикапейського карбування відбрунькувалося карбування храму Аполлона. Ймовірно, члени роду Археанактіидів були жрецями храму Аполлона Лікаря, культ якого був вельми розповсюджений в Північному Причорномор'i, оскільки саме Аполлон Лікар був заступником древніших колоній Північного Понта. Карбування храмових монет з перервами продовжувалося і при династії Спартокидів, що змінили рід Археанактидів, аж до початку IV ст. до н.е.


Монети Синдської Гавані.

Синдська Гавань, Синдіка - древнє поселення синдів на східному побережжі Чорного моря (сучасне місто Анапа), центр Синдського царства. У VI - V ст. до н.е. Синдіку заселили грецькі колоністи. Приблизно в 430 - 420 р.р. до н.е. почалося карбування монет Синдської Гавані, приблизно при синдському царі Гекатеє. Відомі три випуски монет Синдіки. Приблизно в 410 р. до н.е. дружина Гекатея меотянка Тіргатао підняла заколот, чим викликала війну з Боспором. При царі Левконі I Синдіка була включена до складу Боспорськоi держави, а саме місто перейменоване в Горгиппію.


Монети Німфея.

Нiмфей - античне місто в східному Криму, на березі Керченськоі протоки (в 17 км від сучасного міста Керч). Заснований в VI ст. до н.е. на місці скіфського поселення. Розквіт міста відноситься до V - IV ст. до н.е., коли він вів пожвавлену торгівлю зерном з Афінами.. У першій половині IV в. до н.э. місто було включене до складу Боспорськоi держави. У середині III ст. н.е. був зруйнований готами і перестав існувати.

Автономний випуск невеликої серії срібних монет (3-і номінали) був здійснений протягом найкоротшого періоду (кінець V ст. до н.е.), коли місто виявилося незалежним від Афін, але ще не потрапив в руки Селевка та Сатира. У цей період Німфеєм фактично управляв афінянин Гилон, якому згодом пред'являлося обвинувачення в зрадi міста.


Монети Феодосії.

Феодосія - античне місто, засноване в VI в. до н.е. милетцями. Розташовувалося на березі Феодосийської затоки, в колі сучасного міста Феодосія. У VI - V вв. до н.е. був полісом, що мав розвинені торгові зв'язки. Увійшов до складу Боспора в IV в. до н.е. і був центром його хлібного експорту. У 107 р. до н.е. Феодосія - один з центрів повстання рабів-скіфiв на чолі з Савмаком. У IV в. н.е. Феодосiю зруйнували гуни, а в кінці VI в. захопили хазари.

У кінці V - початку IV вв. до н.е. Феодосiя випустила декілька серій автономних монет. Перші чотири серії є самостійним міським карбуванням, а найпізніші були випущені лише в кінці III в. до н.е. одночасно з монетами Левкона II, коли Феодосія вже входила до складу Боспорськоi держави.


Монети Фанагорії.

Фанагорiя - античне місто, засноване у другій половині VI в. до н.е. вихідцями з іонiйського міста Теоса. Розташовувалося на Таманськом півострові, недалеко від сучасного селища Сінне. Розквіт міста доводиться на V - II вв. до н.е. за рахунок землеробства, скотарства і торгівлі. З V в. до н.е. Фанагорія в складі Боспорської держави, а в I в. н.е. тимчасово перейменовувалася в Агріппію і під цим ім'ям чеканила монету. Місто існувало до ХII в. н.е. Чеканка власної монети почалася в самому кінці V в до н.е. і з перервами продовжувалася до I в. до н.е.


Монети Горгиппії.

Горгиппiя - античне місто на східному побережжі Чорного моря в колі сучасного міста Анапа. Свою назву місто отримало в честь Горгиппа, правителя міста з царської династії Спартокидів. Вважається, що з включенням Синдської Гавані в IV в. до н.е. до складу Боспорської держави вона була перейменована в Горгиппію. Великий торгово- ремісничий центр і важливий опорний пункт Боспора. У II - III вв. н.е. тут iснував великий релiгіозний союз судовласників i місто переживало перiод розквiту. У IV в. н.е. Горгиппiя прийшла в занепад у з`вязку з загальною кризою та розпадом Боспорської держави. У понтiйський період Мітрідата VI Евпатора Горгиппія чеканила власну монету. Відомі три міських випуски.


Монети Діоскуріади.

Діоскуріадa, Діоскурія - античне місто на кавказькому побережжі Чорного моря (в колі сучасного міста Сухумі). Заснований в VI в. до н.е. греками з Мілета. Великий торговий центр. На початку I в. н.е. виявився під владою Рима. Місто було перейменоване в Севастополь, в ньому стояв римський гарнізон. Розквіт Діоскуріади падає на II - III вв. н.е. З IV в. н.е. почався занепад міста. До часу Мітрідата VI Евпатора відноситься міське карбування мідних монет. Вельми різноманітні вагові показники і різний розмір їх вказують на наявність різних номіналів, що чеканилися по загальному типу.


Монети Боспорської держави.

Боспорська держава, Боспор - найбільша антична рабовласницька держава у Північному Причорномор'ї зі столицею в місті Пантікапеі. Воно утворилося в 480 р. до н.е. внаслідок об'єднання грецьких колоній на Керченському і Таманському півостровах. У 480 - 438 рр. до н.е. Боспором керувала грецька династія Археанактідів, яку змінила династія Спартокидів, що правила понад 300 років. В умовах гострої економічної і соціально-політичної кризи боспорський цар Перісад V передав владу понтийському цареві Мітрідату VI Евпатору. Під час переговорів про передачу влади на Боспорi в 107 р. до н.е. спалахнуло повстання рабів на чолі зі скіфом Савмаком. Понтийский полководець Діофант жорстоко подавив повстання, а Боспор став частиною Понтійського царства. Внаслідок "митридатовських вiйн" Боспор в I в. до н.е. попадає в залежність від Римської імперії. Біля 10 р. н.е. до влади приходить Аспург, що став фундатором нової династії. Зі згоди римського імператора Тіберія він прийняв царський титул. Царська династія Тіберіїв Юліів управляла Боспором майже чотири віки. I - II вв. н.е. були періодом нового розквіту Боспорськоi держави. У кінці II в. н.е. цар Савромат II завдав рішучої поразки скіфам і включив весь Крим до складу свoєi держави. У середині III в. н.е. був зруйнований варварами на чолi з племенем готiв, а напад гунiв у 70 рр. IV ст. призвело до остаточноi гибелi Боспорськоi держави.

Монетна справа в Боспорськiй державі здійснювалася протягом восьми з половиною сторіч. Карбування монет почалося в кінці VI в. до н.е. в Пантікапеє. Монету чеканили і інші міста з обох боків Боспора Киммерійського. З другої половини III в. до н.е. нарівні з карбуванням від імені міської общини пантiкапейцiв, внаслідок привласнення царем Левконом II монетної регалії, монети чеканяться і з іменами боспорських царів. У 30-х р.р. III ст. в умовах загальної кризи і занепаду в Боспорськiй державі карбування монет тут припиняється.