Істория грошового обігу України

Історія Північного Причoрномор'я та його монетної справи

Виставки та експозиції

Публікації

Популярні проекти

Керівництво та адреса музею

Експертна комісіяНазад


   Книги
Ru  En  Ua  
 


Вісник | Книги | Доповіді й cтатті | Альманах


Том #1

Том #2

Том #3

Том #4

Збірник
статей

Каталог монет Тіри

Дослідження з античної археології Північного Причорномор'я

Дослідження з античної нумізматики

Матеріали по нумізматиці й археології древнього Північного Причорномор’я

Колекція стародавніх монет і археологічних пам'ятників Одеського музею нумізматики. 2011 р.

Дослідження з археології Північного Причорномор'я: бронзовий вік, антична епоха й раннє середньовіччя. 2011 р.

Про що розповіла монета. 2012 р.

Дослідження монет античних міст Північного Причорномор'я. 2013 р.

Історія народного музею. 2014 р.

Нові знахідки античних монет і археологічних артефактів в Північному Причорномор’ї. 2017р.

Під прапором Батьківщини


Зведений каталог монет міста Тіра. Березень 2007 р.
Автор: Макандаров Г.І.
Редактори: В.П. Алексєєв, П.Г. Лобода.

Видання друге, уточнене й доповнене. У книгу включені більш ніж 340 античних і середньовічних монет міста Тіра (IV в. до н.е. – XV в. н.е.). Серед них чимало рідких і таких, що не друкувалися раніше, екземплярів.

Автономний період. 360-350 рр. до н.е.

Автономний період. 300-290 рр. до н.е.

Автономний період. 280-270 рр. до н.е.

Автономний період. 230-220 рр. до н.е.

Автономний період. 160-150 рр. до н.е.

Автономний період. 120-110 рр. до н.е.

Римський період. Доміциан. 81-96 рр. н.е.

Римський період. Адріан. 117-138 рр. н.е.

Римський період. Антонін Пій. 138-161 рр. н.е.

Римський період. Олександр Север. 222-235 рр. н.е.


Дослідження з античної археології Північного Причорномор'я. (Монографія). Вересень 2007 р.
Автор: В.П.Алексєєв.
Науковий редактор: к.і.н. С.Б.Охотніков.

У збірник включені 9 статей, що у різний час публікувалися в наукових виданнях Санкт-Петербургу, Москви, Кішиневу, Одеси та інших міст, а також 5 нових робіт. У таблицях монографії представлені понад 220 артифактів - предмети археології та нумізматики. Книга рекомендована до печатки рішенням Вченої ради Одеського археологічного музею НАН України. У збірник війшли наступні статті:

1. Пам'ятники древніх культур із Днестро-Дунайского регіону
2. Пам'ятники античної і скіфської культур з Тіри та Ніконію
3. Нові пам'ятники з античного Ніконію
4. Фрагмент атичного килика з графіті з Ніконію
5. Пам'ятники античної культури з Ніконію - нова
6. Пам'ятники античної культури з Ольвії
7. Невидані пам'ятники античної культури з міст і поселень Північно-Західного Причорномор'я - нова
8. Пам'ятники античної культури з Північно-Західного Причорномор'я - нова
9. Нові пам'ятники матеріальної культури з античних міст Північного Причорномор'я - нова
10. Нові матеріали до вивчення культури античних міст Північного Причорномор'я (Тіра, Ніконій, Ольвія, Херсонес)
11. До питання про семантику складних царських знаків Боспору
12. Невидані амфорні клейма з Тіри
13. Невидані амфорні клейма з Ольвії та Ніконію
14. Давньогрецькі амфорні клейма з Північно-Західного Причорномор'я - нова

I частина. Амфорні клейма з Тіри, Ніконію та Ольвії
ІІ частина. Давньогрецькі амфорні клейма з узбережжя Дністровського лиману.


Дослідження з античної нумізматики. (Монографія).
Лютий 2008 р.
Автор: В.П.Алексєєв.
Науковий редактор: к.і.н. С.А.Булатович.


У збірник включені статті, написані протягом 25 років. Всі вони присвячені сугубо нумізматичним матеріалам античної епохи. У таблицях монографії представлені понад 250 унікальних та рідкіх монет. Книга рекомендована до печатки рішенням Вченої ради Одеського археологічного музею НАН України. У збірник війшли наступні статті:

1. Еволюція художнього стилю на аверсах атічних тетрадрахм VІ-ІІ сс. до н.е.
2. Нові знахідки статеров Лісімаха в Північно-Західному Причорномор'ї
3. Статер з ім'ям Лісімаха та буквами "TY", знайдений у Білгороді-Дністровському
4. Монети Одеса з Кошарського поселення
5. Семантика аверсного типу срібних істрійских монет V-І сс. до н.е.
6. Про семантику реверсних зображень на монетах Тіри ІV с. до н.е.
7. До питання про типологію перших литих монет Ольвії
8. Про семантику міських "гербів" Сінопи, Істрії та Ольвії
9. Про монетне мистецтво Ольвії класичного й ранєеэліністичного часу
10. Унікальні екземпляри монетних емісій Ольвії останньої чверті ІV с. до н.е.
11. До питання про семантику скіфської зброї на "борисфенах"
12. Про "скіфську зброю" на ольвійских монетах і про етнічну приналежність лучника на монетах з ім'ям
13. Про старший номінал ольвійскої серії монет з написом OІEПТА
14. До питання про семантику зображень на старшому номіналі монет Скілура - у співавторстві з О.С. Коцієвским
15. Монета царя Фарзоя з новим надкарбуванням
16. Монети царя Фарзоя з Тіри
17. "Легкий" ауреус царя Фарзоя з Тіри
18. Нові матеріали до нумізматики Ольвії - у співавторстві з П.Г.Лободой
19. Рідкі та унікальні монети античних міст Північного Причорномор'я
20. Херсонеське надкарбування на монеті Боспорського царства - у співавторстві з О.С.Коцієвским
21. Символіка монет Феодосії початкового періоду її війни з Боспором у першій чверті ІV с. до н.е.
22. Срібні монети Пантікапея (кінець VІ-І сс. до н.е.) - у співавторстві з П.Г.Лободой
23. Монети боспорських міст - Пантікапея, Феодосії, Горгіпії - у співавторстві з П.Г.Лободой
24. Монети боспорських міст - Німфея, Фанагорії та монети сіндов - у співавторстві з П.Г.Лободой
25. Символіка землеробських культів на боспорських монетах ІІ-ІІІ сс. н.е.


Матеріали по нумізматиці й археології древнього Північного Причорномор’я.
Вересень 2008 р.
Автори: В.П. Алексєєв, П.Г. Лобода, В.П.Лебедєв.
Науковий редактор: С.Б.Охотніков.

У збірник включені 30 випусків "Вісника Одеського музею нумізматики" як результат науково-дослідницької діяльності музею за десять років.

1. Нові монети Савромата I.
2. Каталог монет Криму у складі Золотої Орди (середина XІІІ - початок XV вв.).
3. Рідкі і унікальні монети Савромата ІІ.
4. Декілька невиданих монет Боспору ранньоримского часу. (Від Асандра до Савромата I).
5. Обрані монети боспорських царів - від Рискупоріда ІІ до Котіса ІІІ.
6. Обрані монети боспорських царів - від Савромата ІІІ до Тейрана.
7. Декілька рідких монет Боспору еліністичного та римського часів.
8. Срібні монети Пантікапея ( кінець VІ в. - І в. до н.е.).
9. Монети боспорських міст - Пантікапею , Феодосії та Горгіпії.
10. Декілька унікальних невиданих монет Причорномор'я.
11. Монети боспорських міст Німфея , Фанагорії та монети сіндов.
12. Рідкі і невидані монети Керкінітіди та Херсонесу.
13. Невидані та рідкі монети Ніконія і Тіри.
14. Рідкі монети Ольвії.
15. Рідкі монети боспорських правителів та міста Тіри.
16. Нові матеріали до нумізматики Тіри.
17. Нові матеріали до древньої нумізматики України.
18. Рідкі монети боспорських царів перших століть нашої ери.
19. Рідкі монети Ольвії класичного та еліністичного часів.
20. Декілька давньоруських і українських монет-імітацій.
21. Рідкі та унікальні монети античних міст Північного Причорномор'я і знайдені на їхніх територіях монети грецького світу.
22. Варварські наслідування римським монетам черняховского періоду.
23. Монети Ольвії із приватних колекцій м. Одеси.
24. Монети Тіри із приватних колекцій м. Одеси.
25. Нові та рідкі штемпелі царських монет Боспору.
26-27. Нові знахідки монет Ольвії (за матеріалами із приватних колекцій м. Одеси).
28. Нові знахідки античних монет у Північному Причорномор'ї.
29. Нові нумізматичні пам'ятники середньовічної епохи, знайдені на території України.
30. Невидані стародавності Північного Причорномор'я від епохи бронзи до раннього середньовіччя.


Колекція стародавніх монет і археологічних пам'ятників Одеського музею нумізматики. 2011 р.
Автори: В.П.Алексєєв, П.Г.Лобода.
Науковий редактор: С.Б.Охотніков.

Опубліковано понад 1330 нумізматичних й археологічних пам'ятників.


Дослідження з археології Північного Причорномор'я: бронзовий вік, антична епоха й раннє середньовіччя. 2011 р.
Автори: В.П.Алексєєв, П.Г. Лобода.
Науковий редактор: С.А. Булатович.

Опубліковано 6 наукових статей з археології.


Про що розповіла монета. 2012 р.
Автори: П.Г.Лобода, П.П.Лобода
Науковий редактор: С.Б.Охотніков.

Нариси із стародавньої історії України на базі музейних матеріалів. Ілюстрацій - 733.


Дослідження монет античних міст Північного Причорномор'я. 2013 р.
Автори: В.П.Алексєєв, П.Г. Лобода.
Науковий редактор: С.Б.Охотніков.

Опубліковано 15 наукових статей з нумізматики.


Історія народного музею. 2014 р.
Автор: П.Г. Лобода.
Науковий редактор: С.Б.Охотніков.

Присвячується 15-й річниці Одеського музею нумізматики.

 

Нові знахідки античних монет і археологічних артефактів в Північному Причорномор’ї. 2017 р.
Автори: В.П.Алексєєв, П.Г. Лобода.
Науковий редактор: С.Б.Охотніков.

Опубліковано 10 наукових статей з нумізматики та археології.

 

Під прапором Батьківщини. 2019 р
Автор: П.Г.Лобода.
Редактор: Є.О. Лукашов.

Присвячується судам, капітанам та екіпажам орденоносного Чорноморського морського пароплавства.